fi se
not available not available 3
www.solunetti.fi
taso 3

Ravinteet

Metabolia käsittää kaikki kemialliset reaktiot, joita solun aineenvaihdunnassa tapahtuu. Siihen kuuluvat  kataboliset eli hajottavat ja energiaa tuottavat reaktiot sekä anaboliset eli uusia yhdisteitä tuottavat biosynteettiset reaktiot. Kataboliassa solut voivat käyttää energialähteenään joko valoa tai kemiallisia yhdisteitä. Energialähteestä riippuen mikro-organismit voidaan jakaa kahteen metaboliseeen luokkaan: kemotrofeiksi (energia kemiallisista yhdisteistä) ja fototrofeiksi (energia valosta).

 

Anabolisia eli biosynteettisiä reaktioita varten organismit tarvitsevat ravintoaineita, joista syntetoidaan makromolekyylejä ja muita solun rakenteita. Joitain ravintoaineita, ns. makroravinteita, organismit tarvitsevat suuria määriä, kun taas ns. mikroravinteita tarvitaan vain erittäin pieniä määriä. Makroravinteista tärkein on hiili, jota organismit käyttävät biosynteesireaktioissaan. Tyypillisen solun kuivapainosta noin 50 % on hiiltä. Käytettävä hiili voi olla peräisin joko orgaanisista tai epäorgaanisista yhdisteistä, minkä perusteella organismit voidaan luokitella heterotrofeiksi (hiililähteenä orgaaniset yhdisteet) tai autotrofeiksi (hiililähteenä epäorgaaninen hiili hiilidioksidista).

 

Toinen makroravinne, joka on tärkeä osa nukleiinihappojen ja proteiinien rakennetta, on typpi. Tyypillisen bakteerisolun kuivapainosta noin 12 % on typpeä. Pääosa luonnossa saatavilla olevasta typestä on epäorgaanisessa muodossa (NH3, NO3-, N2). Muita tärkeitä makroravinteita ovat P, S, K, Mg, Ca, Na ja Fe.

 

Mikroravinteita, joita organismit tarvitsevat kasvuunsa erittäin pieniä määriä, ovat hivenaineet sekä kasvutekijät. Mikroravinteet ovat usein metalleja, jotka ovat osana useiden entsyymien rakennetta. Kasvutekijöihin lukeutuvat mm. vitamiinit ja aminohapot. Mikro-organismien yleisimmin tarvitsemia vitamiineja ovat tiamiini, biotiini, B6- ja B12-vitamiinit.

 
 
Saavutettavuusseloste