fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
taso 1

Oksidatiivinen fosforylaatio

Oksidatiivinen fosforylaatio tapahtuu eukaryooteilla mitokondrion sisäkalvolla ja bakteereilla solukalvolla. Siinä elektronien siirtäminen substraatilta hapelle antaa energiaa ATP:n valmistukseen. Suurin osa glukoosista ja muista energianlähteistä saatavasta ATP:stä muodostuu oksidatiivisessa fosforylaatiossa.

 

Elektoninsiirtäjät (NADH ja FADH2) ovat pelkistyneet, toisin sanoen ne ovat vastaanottaneet glukoosin, rasvojen ja aminohappojen hapettamisessa vapautuneet elektronit. Elektroninsiirtäjät luovuttavat elektronit nyt elektroninsiirtoketjuun (hengitysketjuun), jossa ne kuljetetaan vaiheittain hapelle, joka pelkistyy vedeksi.

 

Kun elektroneja siirretään elektroninsiirtoketjussa, ne siirtyvät vähitellen alemmalle energiatasolle. Tässä vapautuvan energian avulla pumpataan protoneja (H+) mitokondrion matriksista kalvojen välitilaan. Tämä saa aikaan sisäkalvon yli kalvopotentiaalin, jonka vaikutuksesta protonit pyrkivät siirtymään takaisin matriksiin. Sisäkalvolla sijaitsevan ATP-syntaasin kautta protonit pääsevätkin takaisin matriksiin ja tällä energialla ATP-syntaasi pystyy fosforyloimaan ADP:n ATP:ksi. Tämä protonimotoriseksi voimaksi kutsuttu voima siis kytkee toisiinsa hapen hapetuksen ja ADP:n fosforylaation.

 
 
Saavutettavuusseloste