fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

sivusto123
EM-kuva solujen välisistä liitoksista
   

Tiivis liitos (zonula occludens)

 

Tiivis liitos on epiteeleissä esiintyvä solujen välinen saumarakenne, joka rajoittaa veden, ionien ja muiden suurempien liuenneiden aineiden diffuusiota solujen välistä, samoin kuin solujen migraatiota sieltä. Edes vesi ei pysty läpäisemään tiiviin liitoksen kohtaa. Eri epiteelien läpäisevyys (ja niiden tiiviiden liitosten määrä) vaihtelee kuitenkin huomattavasti.

Erityisen tiiviitä epiteelit ovat siellä, missä epiteelin täytyy ylläpitää korkeita ionigradientteja, kuten munuaisten putkirakenteissa, joissa virtsan väkevöinti tapahtuu. Löyhemmät liitokset ovat tyypillisiä muun muassa verisuonille, joissa ionigradientit ovat pienempiä, mutta läpäisyeste tarvitaan esimerkiksi proteiineja ja leukosyyttejä varten.

Tiiviiden liitosten avulla elimistö pystyy pitämään esimerkiksi suurimman osan ruuansulatuselimistön sisällöstä suolessa siirtäen samalla vain ravintoaineet valikoivan aineiden kuljetuksen avulla solukalvon läpi ja epiteelisolukon kautta verenkiertoon.

Solunsisäisellä kalsiumilla ja tiiviin liitoksen proteiinien fosforylaatiolla näyttäisi olevan tärkeä rooli tiiviiden liitosten ylläpidossa.

Verisuonten endoteelisolujen kasvutekijä (VEGF) saa aikaan verisuonten läpäisevyyden lisäystä todennäköisesti okludiinin fosforylaation ja alentuneen tuotannon kautta, mikä johtaa tiiviin liitoksen purkautumiseen. 

 
 
Saavutettavuusseloste