fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
Etusivu polku Kasvu polku Solun jakautuminen
taso 2

sivusto123
not available
   

Solun jakautuminen

Eliöiden kasvu (yksisoluisia lukuunottamatta) vaatii solujen jakautumista. Yksilönkehityksen alkuvaiheet ovatkin kiivainta jakautumisaikaa, joka tasoittuu kypsymisen ja solujen erilaistumisen myötä. Solujen jakautumista tarvitaan kuitenkin jatkuvasti, sillä soluja kuolee jatkuvasti missä tahansa eliössä.

Solun jakautuminen on solun kannalta aina riski, jonka suuruutta monimutkainen säätelykoneisto pyrkii minimoimaan. Solun jakautumisessa on tiettyjä välivaiheita (tarkastusasemia), joiden kohdalla solu pyrkii varmistamaan, että jakautuminen on edennyt oikein. Kontrollointiin ja solusyklin eteenpäin viemiseen osallistuu suuri verkosto proteiinikinaaseja, spesifisiä kinaasi-inhibiittoreita, transkriptiotekijöitä ja erittäin spesifisiä proteaaseja.

Kun olot solun sisällä ja ulkopuolella ovat sopivat solun jakautumiselle, muutokset tiettyjen avainproteiinin stabiiliudessa sallivat spesifisten proteiinikinaasien irtoamisen niitä estävistä säätelijöistä. Tämä laukaisee tapahtumaketjun, joka johtaa DNA:n kahdentumiseen ja solun jakautumiseen.

 
 
Saavutettavuusseloste