fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

Välikokoisten filamenttien rakenne

Välikokoiset filamentit muodostavat säikeitä siten, että kaksi suoraa proteiinia asettuu vierekkäin dimeeriksi, tämän jälkeen kaksi dimeeriä asettuu protofilamentiksi (tetrameeri), kaksi protofilamenttia asettuu protofibrilliksi ja neljä protofibrilliä viimein muodostaa välikokoisen filamentin.

Välikokoisten filamenttien säierakenteet eivät ole yhtä dynaamisesti muuttuvia kuin mikrotubulusten ja mikrofilamenttien säikeet.

Fosforylaation avulla ne kuitenkin voidaan purkaa, esimerkiksi tuman lamiinien fosforylaatio mitoosin alkuvaiheessa saa aikaan tumakotelon purkautumisen.

 
 
Saavutettavuusseloste