fi se
not available 2 3
www.solunetti.fi
taso 2

Levät

Levät ovat alkeellisia aitotumallisia eliöitä, jotka muodostavat suuren, heterogeenisen joukon lehtivihreällisiä, fotosynteesiin kykeneviä lajeja. Levät tuottavat jopa 90% maapallon ilmakehän hapesta. Syanobakteerit, joita aiemmin kutsuttiin myös sinileviksi, ovat prokaryootteja, eikä niitä nykyluokituksen mukaan lueta leviin kuuluviksi. Levät vaihtelevat kooltaan yksisoluisista suuriin merileviin, jotka saattavat kasvaa yli 30 metrin mittaisiksi.

 

Levät ovat rakenteeltaan joko yksisoluisia, rihmamaisia tai sekovartisia. Ne tulevat toimeen hyvin monenlaisissa elinympäristöissä kuten meressä, makeassa vedessä ja kosteassa maassa. Useat levälajit kykenevät liikkumaan ympäristössään flagellojen eli siimojen avulla, joita voi olla yhdellä yksilöllä 1-4 kappaletta lajista riippuen.

 

 
 
Saavutettavuusseloste