fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
Etusivu polku Soluväliaine polku Väliaineen hajotus
taso 1

Väliaineen hajotus

Solun on kyettävä hajottamaan väliaineen proteiineja mm. silloin, kun se liikkuu soluväliaineen tai tyvikalvon läpi. Solut järjestävät väliainetta uudelleen erittämiensä hajottajaproteiinien eli proteaasien avulla. Proteaasien toiminta on tarkoin säädeltyä. Suurimman proteaasiryhmän muodostavat matriksin metalloproteaasit (MMP:t), joiden katalyyttisen alueen muodostaa domeeni, johon on sitoutunut sinkki-ioni. MMP:t aktivoidaan yleensä vasta solun ulkopuolella muiden entsyymien poistettua niistä aktiivista toimintaa estävän osan (nk. prodomeenin). Eri proteaasit hajottavat erilaisia väliaineen proteiineja, kollagenaasit esimerkiksi hajottavat kollageeneja.

 


 
 
Saavutettavuusseloste