fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
Etusivu polku Soluväliaine
taso 1

Soluväliaine

Soluväliaine koostuu solujen ympärilleen tuottamista proteiineista ja hiilihydraateista. Väliaine toimii monisoluisilla eliöillä solujen tarttumispintana ja tukena. Soluväliaineen molekyylien ominaisuudet ratkaisevat myös kudosten fysikaaliset ominaisuudet, kuten elastisuuden ja vetolujuuden.

 

Soluväliaine voi olla pitkälle järjestäytynyttä, kuten epiteelien tyvikalvot. Kaikkien solujen ympärillä on soluväliainetta, mutta erityisen suuri merkitys väliaineella on sidekudoksessa, jossa soluväliaine muodostaa suurimman osan kudoksesta.

 

Soluväliaineen makromolekyylit voidaan jakaa karkeasti kolmeen luokkaan - säikeitä muodostavat proteiinit, glykoproteiinit ja proteoglykaanit. Glykoproteiinit ovat proteiineja, joihin on kiinnittynyt sokeriketjuja. Proteoglykaaneissa proteiini muodostaa rungon, johon kiinnittyy huomattavan paljon hiilihydraattiketjuja.

 


 
 
Saavutettavuusseloste