fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
Etusivu polku Tukiranka polku Mikrotubulukset polku Keskusjyväset (sentriolit)
taso 2

Keskusjyväset (sentriolit)

Keskusjyväsiin liittyvä selkeä tapahtuma on sen kahdentuminen solusyklin S-vaiheen alussa ennen mitoosia.

Muodostunut sentriolipari asettuu tuman vastakkaisille puolille, ja tumakotelon purkautuessa sentriolien välille syntyy mikrotubuluksista muodostuneita tumasukkularihmoja

Sukkularihmat tarttuvat kromosomin kinetokoreihin ja kuljettavat kromosomit jakaantuvan solun vastakkaisiin napoihin mitoosin edetessä. Mitoosin lopussa tumasukkula purkautuu.

 
 
Saavutettavuusseloste