fi se
not available 2 3
www.solunetti.fi
taso 2

sivusto123
Kaperonit
   
sivusto123
Myoglobiini
   

Tertiäärirakenne

Tertiäärirakenne on proteiinin kolmannen tason rakenne, jolla tarkoitetaan koko polypeptidiketjun kolmiulotteista rakennetta, ja joka voi sisältää useita erilaisia sekundaarirakenteita. Tertiäärirakenteelle on tyypillistä, että aminohapposekvenssissä kaukana toisistaan sijaitsevat, osana erilaisia sekundaarirakenteita olevat aminohapot voivat olla vuorovaikutuksessa keskenään. Tertiäärirakennetta stabiloivat proteiinin eri aminohappojen sivuketjujen välille muodostuvat heikot sidokset ja kovalenttiset sidokset, kuten rikkisillat.

 

Denaturaatiolla tarkoitetaan käsittelyitä (esim. kuumuus, pH:n liian suuri nosto tai lasku, denaturoivat reagenssit), joilla voidaan hajottaa proteiinin sisäiset heikot vuorovaikutukset, ja sen seurauksena myös proteiinin kolmiulotteinen rakenne. Samalla denaturaatio tuhoaa proteiinien toiminnallisuuden, mikä on osoitus rakenteen ja toiminnan välisestä yhteydestä. Jotkut denaturoituneet proteiinit voivat renaturoitua eli palautua takaisin kolmiulotteiseen muotoonsa spontaanisti, mikäli ne palautetaan olosuhteisiin, joissa proteiinin natiivi konformaatio on stabiili. Tämän perusteella on voitu päätellä, että kunkin proteiinin tertiäärirakenne on riippuvainen sen aminohapposekvenssistä.

 

Vaikka proteiinien sekundaari- ja tertiäärirakenteet ovat itseohjautuvia, ts. ne muodostuvat vesiliuoksessa automaattisesti polypeptidiketjun aminohappojärjestyksen ja vesimolekyylien ominaisuuksien ohjaamana, on olemassa joukko kaperoneiksi (engl. chaperons) kutsuttuja proteiineja, jotka avustavat proteiineja laskostumistapahtumassa.

 
 
Saavutettavuusseloste