fi se
not available not available 3
www.solunetti.fi
taso 3

Tyrosiinifosfataasireseptori

Tyrosiinifosfataasit ovat entsyymejä, jotka pystyvät vaikuttamaan toisten proteiinien aktiivisuuteen poistamalla niiden tyrosiinien fosforylaation.

Tyrosiinifosfataasireseptorin toimintamekanismia ei ole kyetty vielä täysin selvittämään mutta vaikuttaa siltä, että reseptorien dimerisaatio vaikuttaa niiden aktiivisuuteen. Tyrosiinikinaasireseptorilla dimerisaatio aktivoi reseptorin, mutta tyrosiinifosfataasireseptorilla dimerisaatio inaktivoi reseptorin.

 
 
Saavutettavuusseloste