fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 3

Bildning av nervsträng, hermostoputken muodostuminen, formation of neural groove

När induktionen av neuralskivan ägt rum förstoras den stegvis mot den primitiva strimmman och en fåra bildas, neuralfåran. I slutet av den 3. veckan lossnar en del av neuralskivans celler från kanterna och tränger in i mesodermet. På detta sätt uppstår neuralkammen, som senare utvecklas till nervceller i huvudet och ryggmärgens bakre rotganglier. En del av neuralkammens celler fortsätter till den ventrala sidan (magsidan) och utvecklas till nervceller i det autonoma nervsystemet.          

Neuralrörets kanter närmar sig varandra och förenas i embryots mittlinje. Detta börjar i halsområdet (5. segmentet) och fortsätter åt båda hållen längs mittlinjen. På detta sätt uppstår neuralröret. Öppningen i huvudändan, främre neuralporen, sluts vid 25. dagen. Den bakre neuralporen sluts på den 27. dagen. Neuralröret har kontakt med amnionhåligheten så länge neuralporerna är öppna. När neuralporerna slutits består det centrala nervsystemet av en rörformad struktur med en smal bakre del, ryggmärgen, och en betydligt bredare främre del, som består av olika förstorade partier, hjärnventrikler. När främre neuralporen har slutits uppkommer anlagen för linser och öron i epidermis ovanför neuralröret. Anlagen kallas plakod (grek. plaks = skiva, eidos = form) på grund av att de är skivformade förtjockningar.

 
 
Accessibility Feedback