not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Testikel i ett foster (råtta)
   
sivusto123
Ovarium i foster (råtta)
   
sivusto123
Ovarium i foster (människa)
   
sivusto123
Testiklarnas vandring neråt
   

Ovarium i foster (människa)


O   = ovarium. Här syns inga strängstrukturer, vilket är typiska för testes på samma utvecklingsstadium.
MT = krympande mesonefrostubuler    
M   = krympande mesonefrosgång   
P   = paramesonefrosgång, som utvecklats till äggledare   

 
 
Accessibility Feedback