not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Schematisk bild av det embryonala blodomloppet
   
Hjärtanlagen
   
Det fyrrummiga hjärtat
   
Det embryonala hjärtat
   

Det embryonala hjärtata = ryggaorta             
A = aorta    
P = lungartär             
RV = högra kammaren   
S = septum interventricularis             
LV = vänstra kammaren         
LA = vänstra förmaket             
RA = högra förmaket, som är fullt med blod        
Ph = svalget