fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Mjöklkörtel
   

Bröstkörtlarna

Bröst- eller mjölkkörtlarna utvecklas under den 4. veckan från pariga mjölkkörtelåsar (eng. milk line, mammary ridge) i form av epitelknoppar, som bildas med jämna mellanrum från ljumsken till armhålan. Hos människan fortsätter utvecklingen efter den 5.-6. veckan endast av de pektorala körtlarna (som ligger i bröstkorgen). Epitelet börjar bukta inåt och växer ner i dermis. Körtelgångarna förgrenas kraftigt under 10. veckan och lumen uppstår inne i körtelgångarna vid 6 månaders ålder. I pojkfoster hämmar testiklarnas androgenproduktion "mjölkkörtelträdets" utveckling och det skrumpnar bort. Endast bröstvårtorna (papilla mammaria) och vårtgården (areola mammae) blir kvar. I ett flickfoster finns vid födseln 15-25 mjölkkörtelgångar.

 
 
Accessibility Feedback