not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Anlagen för lungor och luftrör
   
sivusto123
Utvecklingen av lungornas segmentering
   
sivusto123
Den embryonala lungan
   

Anlagen för lungor och luftrör


Lungornas epiteliala strukturer utvecklas från matsmältningskanalens endotel. De mesenkymala komponenterna utvecklas ur lateralplattans mesoderm.
Den schematiska bilden visar ett ca 32 dagar gammalt människoembryo. 
1 = gränsen mellan gältarm och framtarm   
2 = anlag för luftstrupen och de pariga huvudbronkerna
3 = magsäck  
4 = lever  
5 = bukspottskörtel   
Bilden har modifierats från: Sadler TW, 2000: Langman´s Medical Embryology, 8th Edition. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, USA.

 
 
Accessibility Feedback