fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Människans utvecklingsbiologi polku Organens utveckling polku Hjärtats och blodkärlssystemets utveckling
klass 1

sivusto123
Schematisk bild av det embryonala blodomloppet
   
sivusto123
Hjärtanlagen
   
sivusto123
Det fyrrummiga hjärtat
   
sivusto123
Det embryonala hjärtat
   

Hjärtats och blodkärlssystemets utveckling

Termen vasculogenes används för utveckling av blodkärl i embryots mesoderm.
Termen angiogenes används när blodkärl tillväxer och när det gäller nybildning av blodkärl efter en vävnadsskada eller i samband med cancer. Under senare hälften av graviditeten gäller begreppet angiogenes. Då växer blodkärlen kraftigt. 

Vasculogenes  

På dag 17-18 startar vasculogenesen i och med att små blodöar (eng. blood islands) bildas i det splanknopleuriska mesodermet, som ligger i framkanten av neuralplattan. Blodöarna bildar ett hästskoformat område, som kallas det kardiogena området. De pariga hjärtanlagen uppstår i detta område. Blodöarnas celler, hemangioblasterna, differentierar till blodkärlens endotelceller. Denna utveckling styrs av VEGF (eng. vascular endothelial growth factor), som bildas i gulesäckens endoderm. Det första primitiva kapillärnätet uppstår då utlöpare från angioblasterna smälter samman. Vasculogenesen fortsätter snabbt ut i embryots membraner. I slutet av 3. veckan finns ett fungerande kärlsystem i gulesäckens vägg, navelsträngen och allantois villi.

Hemangioblasterna utvecklas också till blodceller. Denna process kallas hematopoies. Hematopoiesen styrs av FGF (eng. fibroblast growth factor) som bildas i gulesäckens endoderm.

Hjärtat utvecklas som ett rör

Vid den 19. dagen har angioblasterna (kardioblasterna) i det kardiogena området bildat ett parigt hjärtanlag, de endokardiala rören. De två ventralartärerna ansluter sig till de pariga hjärtanlagen i riktning mot gälbågsartärerna (Arteriae branchialis), som utvecklar en förbindelse med ryggaortan (Aorta dorsalis). Från de endokardiala rörens bakre ända utvecklas en förbindelse med gulesäckens vener (vitellinvenerna, vena vitellina). FGF-8, som avsöndras av endodermcellerna i gulesäcken, och BMP-tillväxtfaktorer från det ovanliggande ektodermet är av avgörande betydelse för utveckligen av hjärtanlaget. I samband med att urtarmen krymper invid svalget och matstrupen förflyttar sig de dåda endokardiala rören mot embryots mittlinje. Där förenas de med varandra och bildar ett oparigt hjärtrör vid dag 21-22. Hjärtats innersta skikt kallas endokardium (endocardium), det mittersta skiktet kallas myokardium (myocardium) och det yttersta skiktet kallas epikardium (epicardium). Anlaget till endokardium kommer att omges av celler från det splankniska (viskerala) mesodermet. Dessa celler utvecklas till muskelceller och bildar myokardium och det mesoteliala epikardium. I bakre delen av hjärtanlaget utvecklas förmaksanlaget. Förmaket står i kontakt med sinus venosus, som står i kontakt med de pariga vitellinvenerna (vena vitellina), som kommer från gulesäcken. De pariga vitellinvenerna förenas senare till den opariga hålvenen (vena cava inferior). Som en förlängning på förmaket utvecklas anlaget till hjärtkammare och vidare hjärtbulben (bulbus cordis) och till sist truncus arteriosus.

 
 
Accessibility Feedback