not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Hårfollikel
   
sivusto123
Huden på ryggen
   
sivusto123
Stamceller i huden
   

Huden på ryggen

 
Bilden visar huden på ryggsidan av ett råttfoster, som är 18 dagar gammalt. Mesenkymet (M) inducerar celldelning i de ektodermala hårplakoderna. Detta leder att hårfolliklarna (E) börjar växa inåt på längden.
Mu = hudmuskulatur.

 
 
Accessibility Feedback