not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
polku Levern
bild

sivusto123
Levern
   
sivusto123
Bukspottskörtel
   

Levern


Embryonal lever från kanin. På detta stadium är levern ett viktigt hematopoietiskt (blodbildande) organ.
E = levercellerna (hepatocyterna), som utvecklats ur tarmens endotelceller, bildar leversträngar.  
H = i mellanrummet mellan leversträngarna förekommer blodbildande vävnad, som utvecklats ur mesenkymal vävnad. Många olika blodceller bildas här. På embryonalstadiet innehåller de röda blodkropparna kärna. De syns på bilden.

 
 
Accessibility Feedback