fi se
not available not available not available
www.solunetti.fi
polku Urinblåsa
bild

Urinblåsa

Urinblåsan utvecklas utgående från allantoishinnan i övre delarna av urogenitalsinus. Urinledarna, som utvecklats ur mesonefrosgångarnas nedre delar, fäster vid urinblåsan. Urinledarnas (ureters) öppningar i urinblåsans botten finns intill ett trekantigt område som kallas trigonum vesicae, varifrån urinröret (uretra) börjar. 

 


Urogenitalorganen i förhållande till kloaken och urigenitalsinus vid ca 8. veckan.
1 = den egentliga njuren har vandrat uppåt mot binjuren 
2 = ureter har vuxit på längden    
3 = testikel eller ovarium     
4 = bitestikel och sädesledare. I flickfoster öppnar sig äggledare och livmoder skilt från urogenitalsinus, inte i urinvägarna.  
5 = kloaktarmen, som utvecklas till urinblåsa ovanför urinledarnas öppningar  
6 = allantoisgång         
7 = urogenitalsinus   
8 = ändtarmen

 
 
Accessibility Feedback