not available fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Framsida / Människans utvecklingsbiologi / Bildning av placenta och fosterhinnor
klass 1

Inplantation i livmoderslemhinnan
   
Bildning av amnion, embryonalplatta, gulesäck
   
Blodkretsloppets utveckling i yttre fosterhinnan (chorion) och placentan
   
not available
   

Bildning av placenta och fosterhinnor, istukan ja sikiökalvojen kehittyminen, formation of placenta and fetal membranes
Bilden visar överst navelven (napalaskimo); navelartärerna (napavaltimot);
Från vänster hela vägen medsols runt: fosterhinnor (sikiökalvot); korionskiva (suonikalvon levy); mellanrum mellan villi (villusten välitila); amnionhinna (vesikalvo); korionhinna (suonikalvo); decidua parietalis (parietaalinen katokalvo); huvudvillus (runkovillus); ankarvillus (ankkurivillus); artär i livmodernslemhinna (kohdun limakalvon valtimo); ven i livmoderslemhinna (kohdun limakalvon laskimo); myometrium (kohtulihas); decidua basalis (istukan katokalvo) ; decidua septum (iskukkalohkon raja).