fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

Utvecklingsstörningar, kehityshäiriöt, developmental disorder

Människan och de flesta andra djur består av två huvudtyper av celler:
1. haploida könsceller
2. diploida somatiska celler.
I människans könsceller finns 22 autosoma kromosomer och en könskromosom. Det finns två olika slags könskromosomer, X-kromosomen och Y-kromosomen. Kromosomuppsättningen i könscellerna är enkel eller haploid. När två könsceller smälter samman fördubblas kromosomuppsättningen och blir diploid.
Vid befruktningen bestäms könet av antalet X-kromosomer. XX = kvinna; XY = man. Efter befruktningen börjar cellerna dela sig mitotiskt och dottercellernas kromosomantal förblir oförändrat (diploid). Dottercellerna kommer att innehålla samma arvsmassa (genom).


Under den 2. embryonala veckan börjar könscellerna utvecklas från s.k. germceller. För att bibehålla den diploida kromosomuppsättningen i de somatiska cellerna måste kromosomuppsättningen i könscellerna halveras. Detta sker genom den meiotiska delningen, som leder till halpoida könsceller.

Kopieringen av kromosomerna bör vara noggrann och felfri. Detta är mycket viktigt för om antalet kromosomer avviker från det normala leder till nästan alltid till allvarliga utvecklingsstörningar. De flesta kromosomavvikelser är letala och leder till missfall. Vissa avvikelser gör det möjligt för fostret att utvecklas och födas. Men det föds då med en eller flera utvecklingsstörningar.

 
 
Accessibility Feedback