fi se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Urtarmen

HOX-generna deltar i regleringen av matsmältningskanalens utveckling. Den anterioposterior axeln bestäms.
(1) Gältarmen bildar munhålan, svalget och struphuvudet.
(2) Framtarmen sträcker sig från lunganlaget till leveranlaget. Ur framtarmen utvecklas till matstrupen, magsäcken, levern, bukspottskörteln, gallblåsan och gallgångarna.
(3) Mittarmen bildas mellan leveranlaget och den sista tredje delan av tjocktarmen. Ur mittarmen utvecklas tunntarmen, blindtarmen samt tjocktarmens uppstigande del och tvåtredjedelar av dess horisontella del. Mittarmens förbindelse med gulesäcksgången (det fysiologiska navelbråcket - hernia umbilicalis) försvinner under 12. veckan, under vilken mittarmen i sin helhet packas in i bukhålan.
(4) Ur baktarmen utvecklas ändtarmen ända till anus. Tarmkäxet eller mesenterium, som utvecklats ur det viskerala eller splankniska mesodermet, fäster tarmkanalens olika delar vid bukhålans väggar. 

 

Urtarmens fyra delar. Ett ca 32 dagar gammal människoembryo.
1 = buccopharyngeal membrane 
2 = gältarmen ligger intill gälbågarna  
3 = framtarmen bildar matstrupen, magsäckern (4), tovlfingertarmen (duodenum), som vidare utvecklas till lever, gallblåsa och bukspottskörtel     
6 = där mittarmen gör en krök finns en förbindelse till gulesäcken; förbindelsen försvinner under veckorna 10-11; nu packas hela mittarmen in i bukhålan; mittarmen fortsätter till tjocktarmens tvärgående del.
7 = urinblåsa 
8 = kloaktarm, där baktarmen slutar; en kloakmembran, som bildas av en hudens epitel och av tarmens endoderm, sluter kloaktarmen.
Bilden har modifierats utgående från: Sadler TW, 2000: Langman´s Medical Embryology, 8th Edition. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, USA.

 
 
Accessibility Feedback