not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Schematisk bild av det embryonala blodomloppet
   
sivusto123
Hjärtanlagen
   
sivusto123
Det fyrrummiga hjärtat
   
sivusto123
Det embryonala hjärtat
   

Det embryonala hjärtata = ryggaorta             
A = aorta    
P = lungartär             
RV = högra kammaren   
S = septum interventricularis             
LV = vänstra kammaren         
LA = vänstra förmaket             
RA = högra förmaket, som är fullt med blod        
Ph = svalget  

 
 
Accessibility Feedback