fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 1

Follikelns utveckling, munarakkuloiden kypsyminen, maturation of follicles

I fostrets ovarieanlag finns i början ca 10.000 oogonier. Genom mitotiska delningar ökar antalet mångfaldigt. Efter den första meiotiska delningen blir oogonierna oocyter. Antalet oocyter är som störst i fostret (ungefär 7 miljoner) under den 5. graviditetsmånaden. Från och med denna tidpunkt börjar antalet oocyter avta. Detta sker genom apoptotisk celldöd. I ett 7-månaders foster är endast de oocyter, som ligger nära ovariets yta, kvar. Vid födseln har varje flickebarn mellan 1 och 2 miljoner oocyter. Vid puberteten finns det ca 400.000 oocyter kvar. Av dessa mognar och avges endast 400-500, en eller flera vid varje menstruationscykel, under kvinnans fertila liv.

Bilden visar:
Itusolujen määrä (miljoonaa)= Antal oogonier (miljoner)
7 kuutautta = i 7. månaders flickfoster
Sukukypsyys (400-500 munasoluja) = i könsmogen flicka (400-500 oocyter)
400 000 munasoluja = 400 000 oocyter
Syntymä = Födsel
Murrosikä = Pubertet
Vaihdevuodet = Menopaus
1. Meioosin pysähdys = 1. meiosen stannar upp.

 
 
Accessibility Feedback