fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 1

Spermiernas mognad, siitiöiden kypsyminen, maturation of sperms

Under spermatidernas mognad till spermier sker följande förändringar:
1. en akrosom, som är en membranbunden blåsa, bildas runt spermiens huvud
2. kärnan kondenceras starkt
3. spermiens hals utvecklas
4. spermiens mellanstycke utvecklas
5. spermiens svans utvecklas
6. största delen av spermatidens cytoplasma försvinner.

En mogen spermie består av:
1. ett huvud, som är 5 µm långt och 3 µm brett
2. en svans, som är ungefär 50 µm lång.

Bilden visar en spermie med en orange mitokondrie, som slingrar runt gröna mikrotubuli. Den lilla bruna runda "saken", som kallas tuma är en centriol. Kärnan, som innehåller  kromosomerna, är mörkblå och fyller nästan hela huvudet.

 
 
Accessibility Feedback