fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 3

Bildning av tidiga blodkärl

Fostrets första blodceller uppstår sålunda ur mesodermet. Bildningen av blodceller (hematopoesen) startar under den 5. veckan ur mesenkymal vävnad, som vandrat till benmärgen, lymfkörtlarna, mjälten och levern. Ur detta mesenkym utvecklas också blodkärlens muskulatur och bindvävstrukturer, som bildas innan själva blodcellerna uppstår. 

 
 
Accessibility Feedback