fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 3

Könlig förökning, suvullinen periytyminen, sexual inheritance

Vid spermiogenesen utvecklas från den primära spermatocyten fyra dotterceller. Två av dem har 22 autosomer och en X kromosom. De andra två har 22 autosomer och en Y kromosom.

Bilden visar: Primär spermatocyt; spermier

 
 
Accessibility Feedback