not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Testikel i ett foster (råtta)
   
sivusto123
Ovarium i foster (råtta)
   
sivusto123
Ovarium i foster (människa)
   
sivusto123
Testiklarnas vandring neråt
   

Ovarium i foster (råtta)


I   = ovariets stromavävnad likar ett löst nätverk  
O  = ovariesträngar, som inte ännu uppdelats i primordiala folliklar 
M  = krympande mesonefrosgång
PM = paramesonefrosgång under utveckling   
Me = metanefros med nefroner under utveckling   

 
 
Accessibility Feedback