fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 1

Bildning av nervsträng, hermostoputken muodostuminen, formation of neural groove

I början av 3. veckan liknar ektodermet en skiva, som är bredare i huvudändan. Till följd av att notokorden och hjärtats mesoderm utvecklats förtjockas det dorsala ektodermet ovanför notokorden till en neural skiva. Neuralskivans celler bildar neuroektodermet och detta är av central betydelse för utvecklingen av hela nervsystemet. Bilden visar neuralskivan, som täcker embryots dorsala sida ovanpå notokorden. Detta är den 19. dagen och sett ovanifrån.

Bilden visar; prokordalskiva; notokordanlag (streckad linje) under neurektodermet; amnionhinnans kant; fostersträng; primitiv strimma; primitiv grop; Hensen's nod; neuralskiva

.

 
 
Accessibility Feedback