fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
polku Befruktningen
klass 3

Befruktningen, hedelmöittyminen, fertilization

I befruktningsögonblicket är det viktigt att de haploida kromosomuppsättningarna i endast en spermie och en äggcell förenas. Det behövs mekanismer, som förhindrar att fler en en spermie tränger in i äggcellen. Så fort den första spermien trängt in i äggcellen stiger äggcellens inre kalciumkoncentration. Detta leder till att zona pellucidas genomsläpplighet och cellmembranpotentialen förändras, vilket hindrar alla andra spermier från att fästa vid äggcellens membran. Dessutom avges enzymer från s.k. kortikala vesikler i äggcellen. Enzymerna förändrar glykoproteinernas struktur i zona pellucida på ett sådant sätt att inga fler spermier kan fästa vid receptorerna på äggcellens membran.

Så fort som spermien trängt in slutför äggcellen den 2. meiotiska delningen. Äggcellens kromosomer (22 + X) ligger i en vesikelartad honlig pronukleus. Spermien rör sig närmare den honliga pronukleusen och samtidigt sväller spermiens kärna och bildar den hanliga pronukleusen. När de båda pronuklei möts upplöses kärnmembranerna. Kromatinet kondenserar till kromosomer, som orienterar sig i den mitotiska spolen. Den första mitotiska delningen inträffar 24 timmar efter ovulationen.  

Bilden visar:
Akrosom, som avger enzymer (röda)
Granulosaceller (gröna)
Zona pellucida (rosa)
Kortikala vesikler (lila)
Äggcell (ljusblå) 
 
Accessibility Feedback