fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 1

Inplantation i livmoderslemhinnan, kohdun limakalvon uppoutuminen, implantation

Under den 2. veckan fäster sig blastocysten vid  livmoderväggen. Vid dag 8 har blastocysten delvis sjunkit in i livmoderns slemhinna. Intill embryoblasten har trofoblastcellerna runt blastocysten differentierat till två skikt:
1. inre cytotrofoblaster, som består av enskilda celler med varsin kärna.
2. yttre syncytiotrofoblaster, som består av mångkärninga celler (ett syncytium) utan klara cellgränser.
I cytotrofoblasten ser man tydliga mitosfigurer. I syncytiotrofoblasten förekommer inga mitoser. Cytotrofoblasterna delar sig och vandrar ut i syncytiofrofoblastskiktet, där de förenar sig med cellerna där.

Den inre cell massan (ICM) rör sig mot embryts vidfästningspunkt. Detta leder till att cellerna som vätter mot håligheten, blir plattare och bildar det första embryonala skiktet dvs endodermet. Cellerna där kallas hypoblaster.

Bilden visar: Blastocyst; Embryoblast; Trofoblast; Cytotrofoblast; Syncytiotrofoblast


 
 
Accessibility Feedback