fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
Framsida polku Människans utvecklingsbiologi polku Andra veckan polku Blodkretsloppets utveckling i yttre fosterhinnan (chorion) och placentan
klass 3

Blodkretsloppets utveckling i yttre fosterhinnan (chorion) och placentan

I början av embryonalutvecklingen är det partiella syretrycket lågt (3%). I början av vidfästningsfasen stimulerar det låga syretrycket trofoblasterna att dela sig. När det partiella syretrycket stiger, till följd av att utrymmet mellan villiutskotten öppnas för moderns blod, stimuleras trofoblasterna att differentiera och de tränger sig längre fram mot livmoderslemhinnan. Hypoxi inducerad faktor-1 (HIF-1) är en viktig reglerare av geners expression under syretryck i förändring.  

Bilden visar:
Till vänster om mittlinjen:
Placenta; Syncytiotrofoblast; Chorionvilli; Cytotrofoblaster
Till höger om mittlinjen:

Livmoderns slemhinna; Ytskikt; Djupare skikt; Cytotrofoblaster som tränger inåt; Ven; Artär; Glatt muskulatur.

 
 
Accessibility Feedback