not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Schematisk bild av ögat
   
sivusto123
Embryonalt öga
   
sivusto123
Fostrets öga
   

Fostrets öga


C = hornhinnan (cornea) förenas med senhinnans (sclera) främre delar, som också står i förbindelse med ögonlocken   
L = lins med sekundära epiteliala linsfibrer (LF).  Linsfibrernas kärnor kan urskiljas i mitten av linsen. På framsidan finns epitelceller.
V = glaskroppen. På detta stadium har linsartärerna och linsvenerna krympt ihop.
R = näthinnan. Innerst mot glaskroppen finns ett tunt lager med ganglionceller. I mitten syns det ljusa lagret av bipolära celler och ytterst (mot åderhinnan) receptorcellerna (tapparna och stavarna).         
C = åderhinnan med mörka pigmentceller.    
S = ögonmuskler. De är fästa vid senhinnan, som omger hela ögongloben.  

 
 
Accessibility Feedback