fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Människans utvecklingsbiologi polku Organens utveckling polku Gälbågarna polku Övre och undre käken, hörselbenen och struphuvudet
klass 1

Övre och undre käken, hörselbenen och struphuvudet

Benstrukturerrna i övrekäken och tiningsbenet utvecklas från neuralsträngsceller, som ligger ovanpå den I gälbågen. Undrekäkens broskstrukturer (Meckels brosk) utvecklas ur celler i I gälbågens nedre delar.
Hammaren (malleus) och städet (incus) i mellanörat utvecklas också från ovannämnda celler (I gälbågens nedre delar).
Stigbygeln (stapes) i mellanörat och tungbenets mindre horn utvecklas från II gälbågen.
Tungbenets större horn utvecklas från III gälbågen.
Sköld- och ringbrosket i strupen utvecklas ur IV och V gälbågen.
Struplockets brosk (epiglottis) utvecklas sannolikt från IV gälbågen.

 
 
Accessibility Feedback