fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
polku Befruktningen
klass 2

Befruktningen, hedelmöittyminen, fertilization

Den frisatta äggcellen omges av ett skickt granulosaceller (röd ring) och zona pellucida (ljusröd), som innehåller socker. Spermien måste tränga igenom dessa skickt för att kunna befrukta äggcellen. Allt börjar med att spermien fäster vid zona pellucida (se 1. i bilden). Speciella proteiner i zona pellucida - bl.a. sona protein ZP3 - assisterar då spermien skall fästa sig och de sätter igång spermiens akrosomreaktion (se 2 i bilden ) dvs. att hydrolytiska enzymer (akrosin och hyaluronidas) frigörs från akrosomen. Detta underlättar spermiens väg till äggcellen (se 3 i bilden ). Akrosomens membran försvinner i samband med detta. När sperminen fäst vid äggcellens integriner smälter äggcellens och spermiens cellmembraner samman (se 4 i bilden). Nu är spermien inne i äggcellen (se 5 i bilden). Spermiens kärna kondenceras (se 6 i bilden).

Bilden visar:
munasolun ketto = zona pellucida
perivitelliinilita = perivitellinrum (spatium perivitellinum)


 
 
Accessibility Feedback