fi se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Anlag för arm/ben


Råttembryo vid 13 dagar.
A = frambensanlag, som består av förtjockat epitel (AER). AER induceras av tillväxtfaktor FGF-10 från den underliggande mesenkymala vävnaden. Epitelet i AER avger tillväxtfaktor FGF-8, vilket leder till att den mesenkymala vävnaden differentieras. En typisk växelverkan råder mellan faktorerna.
M = mesenkym
V = blodkärl.

 
 
Accessibility Feedback