fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
Framsida polku Människans utvecklingsbiologi polku Andra veckan polku Blodkretsloppets utveckling i yttre fosterhinnan (chorion) och placentan
klass 2

Blodkretsloppets utveckling i yttre fosterhinnan (chorion) och placentan

Under den 9. dagen utvecklas blodkretsloppet mellan embryot och livmoderslemhinnan i sprickor och håligheter, som uppstått mellan syncytiotrofoblaster. Håligheterna fylls med maternellt blod, som härstammar från moderns kapillärer, och med sekret från livmoderns körtlar. Det bildas en näringsrik vätska (embryotrofi), som förs till embryot med hjälp av diffusion. Håligheterna växer och bildar ett nätverk, via vilket moderns blod kommer intill embryots villiutskott. Syrerikt blod förs dit via spiralvridna artärer i livmodern. 
Bilden visar:
Körtel i livmodern (vita håligheter i rosa slemhinna)
Moderns blodkärl (beklädda med endotelceller)
Syncytiotrofoblast (ljusblått område)
Cytotrofoblast (små röda celler)
Mesoderm (brunt)
Hålrum mellan villiutskott (vita håligheter i synctiotrofoblasten)


 
 
Accessibility Feedback