fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
klass 1

Organogenesen (v 3-8), elinten muotoutuminen, organogenesis

Mellan den 3. och 8. veckan sker organogenesen, dvs. organen utvecklas. Från vart och ett av de tre embryonala skikten (ektoderm, mesoderm och endoderm) utvecklas alla våra olika vävnader och organ. Det är en mycket noggrann process. I slutet av denna period har alla de viktigaste organsystemen utvecklats och de har tydliga former i slutet av den 2. månaden.

 


 
 
Accessibility Feedback