not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Hårfollikel
   
sivusto123
Huden på ryggen
   
sivusto123
Stamceller i huden
   

Hårfollikel


Hårfollikeln utvecklas utgående från det ektodermala epitelet (1, brunt) och från mesenkymvävnad (2, rött) i neuralkammen eller i det splankniska mesodermet. Det är fråga om en växelverkan mellan dessa två element. Mesenkymet inducerar först en förtjockning av epitelet, en plakod, som utvecklas till en långsmal hårfollikel. I den mesenkymala hårpapillen (3) utvecklas blodkärl, som förser cellerna i matrixskicktet med näring.
Orange = hårets märg och barkskickt.

 
 
Accessibility Feedback