not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Schematisk bild av ögat
   
sivusto123
Embryonalt öga
   
sivusto123
Fostrets öga
   

Schematisk bild av ögat

Schematisk bild av ögats utveckling utgående från en utbuktning (1) på mellanhjärnan (diencephalon) och det ektodermala epitelet (2).


C3 = ögonbägare, som inducerats av epitelet (blått)   
C4 = det förtjockade epitelet bildar linsanlaget, linsplakoden   
D4 = den lösa linsplakoden bildar linsblåsan  
D5 = det kvarvarande epitelet bildar hornhinnan (orange). Celler från neurallisten vandrar också hit. 

 
 
Accessibility Feedback