fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 3

Första veckan, ensimmäinen viikko, first week

När äggcellen lossnat från ovariet, börjar äggledarens fimbrier (fingerlika utskott) stryka över ovariets yta och äggledaren börjar kontrahera rytmiskt. Med hjälp av fimbriernas rörelser och muskelkontraktionerna uppstår en vätskeström, som leder ägget in i äggledaren och vidare mot livmodern. Äggledarens cylindriska epitel är beklätt med cilier, som håller igång denna vätskeström mot livmodern. 

Bilden visar:
Fimbriat = Fimbrier
Värekarvat = cilier

 
 
Accessibility Feedback