not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Huden vid 6 veckor
   
sivusto123
En fingertopp på ett 6 månader gammalt foster
   

En fingertopp på ett 6 månader gammalt foster

Vid 6 månaders ålder innehåller fingertoppen i ett människofoster rikligt med svettkörtlar (SG).
E = stratum spinosum = flerskiktat epitel
K = stratum corneum = epidermis keratinocytskickt
P = papillskiktet i den mesenkymala läderhuden
 

 
 
Accessibility Feedback