fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 1

Äggcellens bildning, munasolun synty, oogenesis

Den schematiska bilden visar ovariets utveckling vid den 7. fosterveckan.
Händelseförloppet i ett flickfoster är följande:
1. De primära, strängformade anlagen för könsorgan, som bildats av de vandrande primordiala könscellerna, degenererar.  
2. Ytepitelet på könskörtelkammen växer emellertid genom celldelning och nära denna yta utvecklas sekundära, kortikala strängformade anlag för könsorgan.
3. Under den 4. graviditetsmånaden bildas här små kluster av celler (primära folliklar), som omger en eller några få primordiala könsceller.
4. Inne i dessa primära folliklar differentieras de primordiala könscellerna till oogonier.

Bilden visar:
Surkastuva esimunuaisputki = Degenererande mesonefrostub
Surkastuva sukupuolirauhasjuosteet =  Degenererande anlag för könsorgan (1)
Esimunuainen = Wolffs gång
Naarastiehyet = Müllers gång
Sukupuolirauhasharjanteen pintaepiteeli = Könskammens ytepitel (2)

 

 
 
Accessibility Feedback