fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 3

Spermiernas bildning, siittiöiden synty, spermiogenesis

De primära spermatocyterna genomgår nu en lång profas I. Den räcker 22 dygn. Sedan följer den 1. meiotiska delningen, som är snabb. Vid denna delning bildas sekundära spermatocyter.

De sekundära spermatocyterna genomgår omedelbart den 2. meiotiska delningen, varvid haploida spermatider bildas.

Vid spermatogoniernas delning är cytokinesen ofta ofullständig, vilket leder till att många celler (ända upp till 100 celler) står i förbindelse med varandra ännu på spermatidstadiet. Cytoplasmatiska bryggor binder dem samman. Detta är troligen orsaken till rytmiken vid cellernas differentiering.

Bilden visar: myöhäisspermatidi = sen spermatid (svart); varhaisspermatidi = tidig spermatid (mörkblå); Meioosin 2. jakautuminen = Meiosens 2. delning; Meioosin 1. jakautuminen = Meiosens 1. delning; spermatocyytti = tidig spermatocyt (gråblå); spermatogonio = spermatogonie (turkos); Mitoosi=Mitos; solun sisäinen silta = cytoplasmatisk brygga; tyvikalvo = basalmembran (röd); fibroblasti = fibroblast (grön); myoidisolu = myoid cell (grön spolformad); interstitiaalinen solu = interstitiell cell (lila); hiussuoni = kapillär.  
 
Accessibility Feedback