not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Strukturer i örat som utgår från neurallisten
   
sivusto123
Öronblåsa
   
sivusto123
Inneröra och hjärnstam
   

Strukturer i örat som utgår från neurallisten

Största delen av ansiktets ben och muskler härstammar från neurallisten.

1* = övre käken utvecklas ur den första gälbågens övre del
1 =   nedre käkens broskstrukturer utvecklas ur den första gälbågens nedre del
2 =   hammaren i mellanörat utvecklas ur första gälbågen
3 =   städet i mellanörat utvecklas ur första gälbågen 
4 =   stigbygeln i mellanörat utvecklas ur andra gälbågen   
5 =   tungbenets sena och mindre horn utvecklas ur andra gälbågen   
6 =   tungbenet och dess större horn utvecklas ur 3. gälbågen  
7 =   sköldbrosket utvecklas ur 4. gälbågen och ringbrosket nedanför utvecklas ut V/VI gälbågarna. 
Bilden är modifierad från: Larsen WJ, 1997: Human embryology; second edition. Churchill Livingstone Inc., USA.

 
 
Accessibility Feedback