not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Nefron, Malphigisk kropp, njurkropp
   
Fostrets njure
   
Nefron och proximala slingrande gångar
   

Nefron och proximala slingrande gångar


1 = proximal slingrande gång   
2 = Bowmans kapsel   
3 = glomerulus under utveckling