fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 2

Morulastadiet, solurykelmä-aste, morula stage

När zygoten nått 2-cellstadiet startar en serie mitotiska delningar, som leder till att antalet embryonala celler ökar. I början sker celldelningarna i ganska snabb takt. Under denna period ökar embryot inte i storlek.
2-cellstadiet uppnås ca 30 timmar efter befruktningen.
4-cellstadiet uppnås vid ca 40 timmar.
12-cellstadiet uppnås vid ca 70 timmar.
Ända fram till 8-cellstadiet bildar blastomererna ett ganska löst cellkluster. På detta stadium omger zona pellucida (ljusgul ring i bilden) blastomererna. Zona pellucida försvinner i slutet av den fjärde dagen.


Bilden visar:
2-soluvaihe = 2-cellstadium
4-soluvaihe = 4-cellstadium
8-soluvaihe = 8-cellstadium

 
 
Accessibility Feedback