fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 1

Bildning av tidiga blodkärl

Människans gulesäck innehåller mycket lite reservnäring. Därför måste blod och  blodkärlssystem utvecklas tidigt så att fostret kan få näring från moderns blodkretslopp. Blodkärlens utveckling (angiogenesen) startar redan under 13.-15. dygnet i mesodermet, som omger gulesäcken, chorion och fostersträngen. I mesodermet uppstår blodöar där mesodermcellerna differentierat till angioblaster.

Bilden visar: amnion; hjärta; hjärtsäck; gulesäck; blodöar; blodkärl; chorion; allantois; villus

 
 
Accessibility Feedback