fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
klass 1

Könsorganens utveckling

Primordiala germceller      

Könscellernas förstadier eller de primordiala könscellerna (eng. primordial germ cells; PGCs) differentieras ur epiplastceller i bakre ändan av den primitiva strimman. De vandrar till bakre delen av framtarmens och gulesäckens endotel. Under den 4.-5. veckan vandrar de via mesenterium till den s.k. könskammen (eng. gonadal ridge), som bildats på ytan av mesonefros. De primordiala könscellernas vandringsrutt bestäms av intercellulärsubstansens sammansättning. De primordiala könscellerna påverkas under sin vandring och senare när de befinner sig i könskammen av olika faktorer, som avges av somatiska celler. Tillväxtfaktorerna STEEL och SCF (stem cell factor), som verkar via c-kit-receptorn, är av betydelse för de germinala könscellernas överlevnad och stimulerar celldelningar.

Primordiala könsceller (röda) vandrar (pilar) från gulesäckens vägg mot gonadanlagen, som differentierats ur mellanmesodermet. Här stannar de upp och utvecklas till könskammar. Veckorna 3-5. 

A = gulesäckskanal   
B = allantoiskanal 
C = tarm 
1 = könskam  
2 = mesonefros
3 = mesenterium (tarmkäx)
4 = ryggaorta 
5 = nefron i mesonefros, som står i kontakt med mesonefroskanalen (W = Wolffs gång) 
6 = fördjupning på mesonefros yta som bildar paramesonefroskanalen (Müllers gång)     

 
 
Accessibility Feedback